Make your own free website on Tripod.com
 

Groenbeheer

Het aanplanten van struikgewas voor het bevorderen van de dekking en dit ten behoeve van fazanten, hazen, konijnen e.d. Dit gebeurd op diverse plaatsen op het grondgebied van de w.b.e. die toch al een aardige omvang heeft.

Kleinwild zoals fazanten, hazen, konijnen, enz.

De populatie van allerlei kleinwild word dan ook nauwkeurig gecontroleerd en in statistieken bijgehouden, desnoods bevorderd zoals hierboven beschreven, door bijkomstige aanplantingen.

Reewild

Jaarlijks worden er tellingen uitgevoerd om het wild-bestand bij te houden.

Allerlei

Ook met overpopulatie houden we rekening, want deze kan op haar beurt leiden tot beschadiging van vele gewassen.