Make your own free website on Tripod.com

 

Wij zijn grotendeels ook bezig met...

Onderandere aanplantingen van allerlei verschillende soorten inheemse, planten en struiken, die dienend zijn voor het wild- en groenbeheer. 

Om overdreven uitgegroeide beplantingen en overwoekering van onkruiden in toom te houden gaan we over tot het manueel verwijderen ervan, want zoals u weet worden chemische produkten niet gebruikt en niet geduld.(onkruidbestrijders e.d.)

Jaarlijks worden er ook opruimingen van zwerfvuil en of het vuil van sluikstortingen gedaan, dit in samenwerking met de gemeenten, maar met een groep van verscheidene jagers op het grondgebied van de ganse w.b.e.

De gezondheid is van groot belang, alsook ziekten die het wild uitroeien zijn van groot belang en moet nauwgezet gecontroleerd worden.

Enkele interessante tips:

Personen die beschikken over eigendom(men),weiden enz.  laat gerust hagen en struiken aan de scheidingslijn staan, deze zijn ook mooi en passen goed in het milieu.